Klub nadraných dětí

Dovolujeme si vás touto cestou upozornit na existenci nové zájmové aktivity na naší škole. Je to první větší projekt, který redakce Grafomana za dobu svého působení podnikla.

Za založením nového klubu stojí naši dva významní redaktoři: J. X. Kšanda a Žabka Ethelka. V pozadí můžeme sledovat i určitý přínos Víta „Notora“ Maloty, který ale jen bojkotoval název klubu z důvodu svého abstinentství. Jeho přínos tkví v tom, že začal pít.

Souvislost s alkoholem je ale pouze povrchní. Pravým účelem klubu je shromažďovat studenty, u kterých se projevují různě silné formy duševních vyšinutí, jako je sarkasmus, cynismus, mystifikátorství, individualismus, kreativita…

Nemáme klubovnu, žádný program ani reálné členy, díky čemuž by mohli vznikat vážné pochyby o naší existenci. Naši činnost ale ucítíte na vlastní kůži. Tímto totiž otvíráme rubriku s názvem „Žurnalistické okénko členů Klubu nadraných dětí“, pod níž bude mimo jiné fungovat známá rubrika Žabky Ethelky „Hlavou proti zdi“ i rubrika Notorova – „Spooning“

Připojím ještě upozornění, že náš klub nemá sebemenší ambice jakkoli konkurovat dalšímu kroužku na naší škole, totiž Klubu nadaných dětí. Ani by nás nenapadlo se měřit s tak věhlasnou organizací, která shromažďuje tolik inteligentních, vzdělaných, vtipných, příjemných, sluníčkových človíčků s velkým srdíčkem a roztomilou dušičkou, zatímco my jsme jen oplzlí a cyničtí ztroskotanci.

Za klubovou radu J. X. Kšanda

 

Autor: J.X.Kšanda

Narodil se 3. 4. 1995 v Havířově. Pochází z rodiny ortodoxních obrozenců, kteří odmítli opustit etapu národního vzkříšení a dodnes na Ostravsku působí. Již v šesti letech napsal mladý J. X. zásadní studii o přirozeném výběru a členění společnosti na pískovištích a skákacích hradech. V deseti dostudoval základní školu a vydal se hledat zlato na Aljašku. Žádné nenašel, narazil však na dva ropné vrty. V patnácti pověsil celou ropnou magnátařinu na hřebík a rozhodl se splnit si svůj životní sen – studovat na Gymnáziu Strakonice. Jeho plánem do budoucna je rozjet kariéru učitele na tomto ústavu. Vzory: J. A. Komenský, RNDr. A. Trávníčková, J. Mrázek, proužky, kostičky, kytičky