Úraz!

Na strakonickém gymnasiu došlo včera po druhé vyučovací hodině k závažnému úrazu. Student J. M. už nemohl dále vydržet školní prostředí a rozhodl se pro útěk do jiného časoprostoru. Bohužel si k tomu vybral hvězdnou bránu v učebně F2, a tak se stalo, že se svým záměrem tvrdě narazil. Student byl opravdu zoufalý a šel na věc s rozběhem, doslova „hlavou proti zdi“. Po zajištění všech kousků jeho lebky byl odvezen na strakonickou ambulanci.

Podobný případ už se na naší škole odehrál před pěti lety, kdy jistý V. F. dostal chuť projít se pod Vítězným obloukem v učebně francouzštiny. Nepozorný žák však neodhadl svou výšku a udeřil se čelem o horní římsu. Otřes mozku mu známky příliš nevylepšil.

Myslím, že by bylo záhodno tyto nebezpečné dekorace zneškodnit. Způsobují totiž vážný duševní zmatek v myslích našich studentů a odpoutávají jejich pozornost od probírané látky.


J. X. Kšanda

Autor: J.X.Kšanda

Narodil se 3. 4. 1995 v Havířově. Pochází z rodiny ortodoxních obrozenců, kteří odmítli opustit etapu národního vzkříšení a dodnes na Ostravsku působí. Již v šesti letech napsal mladý J. X. zásadní studii o přirozeném výběru a členění společnosti na pískovištích a skákacích hradech. V deseti dostudoval základní školu a vydal se hledat zlato na Aljašku. Žádné nenašel, narazil však na dva ropné vrty. V patnácti pověsil celou ropnou magnátařinu na hřebík a rozhodl se splnit si svůj životní sen – studovat na Gymnáziu Strakonice. Jeho plánem do budoucna je rozjet kariéru učitele na tomto ústavu. Vzory: J. A. Komenský, RNDr. A. Trávníčková, J. Mrázek, proužky, kostičky, kytičky